පුවත්

 • ලෝක කුසලානයේ විහිළුවක්
  පසු කාලය: නොවැම්බර්-24-2022

  ලෝක කුසලානය ආරම්භ වන්නේ මෑතකදී විශාල දෙයක් සිදු වූ බව කවුරුත් දනිති.චීනයේ පාපන්දු කණ්ඩායමට ලෝක කුසලානයට එක්විය නොහැකි වුවත් ලෝක කුසලානයෙන් පිරුණු චීනයේ සැදුම්ලත් චීන පාපන්දු කණ්ඩායමට “චීන පාපන්දු කණ්ඩායම් හැර අනෙකුත් සියලුම චීනය ලෝක කුසලානයට සහභාගී වූවා” මෙම ක්‍රීඩාවේදී අපට විහිළුවක් ඇත.පිටියට විශාලයි, ස්මා...වැඩිදුර කියවන්න»

 • ධාන්‍ය ඇඹරුම් යන්ත්‍රය 101
  පසු කාලය: නොවැම්බර්-18-2022

  ධාන්ය ඇඹරුම් යන්තය 101 තරඟයක් තිබේ නම්.චීන නිෂ්පාදිත ධාන්‍ය ඇඹරුම් යන්ත‍්‍රය නම් කළ යුතුය. විශාල නිෂ්පාදන පරිමාව අඩු මිලට ගෙන ඒම වැනි චීන නිෂ්පාදනවලට විශාල වාසි ඇත.විශාල ඵලදායිතාවක් එකම ගුණාත්මක මට්ටමකින් චීන නිෂ්පාදනයක් බවට පත් කරයි ...වැඩිදුර කියවන්න»

 • පසු කාලය: අප්‍රේල්-10-2022

  වානේ සිලෝ එකලස් කිරීම වානේ සිලෝ අංශයේ වැදගත්ම ගැටළු වලින් එකකි.නිෂ්පාදකයා විසින් එකලස් කිරීම සඳහා එවන සෝපාන පද්ධති, ධාන්ය ගබඩා පද්ධති, වානේ සිලෝස් සහ වාහක පද්ධති බොහෝ සංරචක වලින් සමන්විත වේ.පළපුරුදු පුද්ගලයින් සමඟ ස්ථාපනය සිදු කළ යුතුය.මෙම නිෂ්පාදන අතර...වැඩිදුර කියවන්න»